História hotela

Hotel Rémi (neskôr Polom) bol postavený v roku 1907. Viac ako jedno storočie bol najväčším a najhonosnejším hotelom v Žiline.

Pôvodne dvojpodlažnú budovu hotela postavili koncom 19. storočia na strategicky veľmi výhodnom mieste. Len niekoľko desiatok metrov od hotela sa nachádzala dôležitá prestupná stanica Košicko-Bohumínskej železnice, z ktorej sa dalo priamo cestovať do rôznych častí vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchie. Hneď pri hoteli sa začínala poľná cesta, ktorá viedla priamo pod terénnu terasu, na ktorej sa rozprestierala stará Žilina. Pri tejto ceste postavili niekoľko domov a neskôr tu podľa plánu z r. 1904 vybudovali ulicu Ľudovíta Kossutha (dnes ulica T. G. Masaryka). Ľavé krídlo budovy, ktoré malo už tri podlažia, bolo pristavené podľa stavebného plánu z r. 1912.

V maďarsky písanom „Sprievodcovi Považím" (Vagvôlgyi kalauz), ktorý r. 1914 vydala tlačiareň obecných notárov v Trenčíne, sa žilinský hotel Rémi hodnotí ako prvotriedny. V tých časoch mal 30 izieb v cene od 1 koruny a 50 filierov do 8 vtedajších korún, elektrické osvetlenie a kúrenie.

V mestských písomnostiach z r. 1916 sa ako majiteľ hotela uvádza Henrich Rémi s manželkou. Na 1. podlaží hotela sa nachádzala kaviareň a v suteréne hostinec. Priestory druhého a v ľavom krídle hotela i tretieho podlažia slúžili na ubytovanie hostí. Pred r. 1930 nadstavili tretie a štvrté podlažie hotela. Po prestavbe mal Hotel Rémi 85 izieb a bol premenovaný na Palace Hotel Rémi.

V r. 1950 bol Palace Hotel Rémi znárodnený a po nasledujúcej rekonštrukcii ho r. 1950 premenovali na Polom, a to podľa vrchu v pohorí Malá Fatra (1070m). V tomto období bol Hotel Polom zaradený do kategórie B*. Primát najväčšieho a „najluxusnejšieho" hotela stratil, vtedy už zastaraný Hotel Polom po otvorení štvorhviezdičkového hotela Slovakia v júli roku 1981. Posledná rekonštrukcia hotela, pri ktorej svoju tvár zmenila i vrchná časť fasád, bola vykonaná v r. 1980 -1983.

Píše sa 15. február roku 2007, kedy sa opäť otvárajú brány skvostného bývalého Hotela Rémi, ktorý už dnes nesie názov Palace Hotel Polom. Presne po sto rokoch sa objekt zaskvel v novej kráse. Hotel ponúka 69 nadštandardných, jedno a dvojlôžkových plne klimatizovaných izieb a 3 skutočne krásne a elegantne zariadené apartmány.